Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest firma Copymark Mark Macznik, z siedzibą w Pawłowicach, ul. Polna 26c/1, Polska.

Jak się skontaktować z firmą Copymark?

E-Mail: mark@copymark.eu
Telefon: +48 536 729 505
Adres: ul. Polna 26c/1, Pawłowice Śl. Polska

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane mogą być wykorzystane w ramach:

  • analityki i profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics,
  • wykonywanych usług,
  • odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz inne wiadomości wysyłane na adres: mark@copymark.eu

W sytuacji sprzeciwu wobec analityki, profilowania i wykorzystywania ciasteczek zapraszamy do skorzystania z ustawień przeglądarki lub narzędzi takich jak:

  • https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  • https://adblockplus.org/
  • https://www.ghostery.com/
  • https://www.eff.org/privacybadger

Czy podanie nam danych osobowych jest niezbędne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyższych celów.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na ich przetwarzanie.

Firma Copymark nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów założonych przy podejmowaniu współpracy.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp w celu dostarczenia wysokiej jakości obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Państwa dane nie są w żaden sposób udostępniane dla potrzeb własnych, a tylko i jedynie by realizować założenia współpracy. Państwa dane są bezpieczne na każdym etapie ich przetwarzania, do czego zobowiązują się podmioty, które je przetwarzają. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, oraz zleceniobiorcy świadczący usługi na rzecz firmy Copymark.

Chcesz porozmawiać o projekcie? Skontaktuj się!